NYHETER.


2012
Fornyet kontrakt med Fjord1 AS

2012
Fornyet kontrakt med Norled AS

2012
Fornyet kontrakt med FosenNamsos Sjo AS

2010
Ny eierstruktur i Ezembra AS: Selskapet eies na av Are Vartdal og Lars Ove Helle